Informationer om Corona
Generelle retningslinjer for håndbold i Hvidovre
 • FRA TORSDAG D.  29. oktober skal der bæres mundbind/Visir af alle over 12 år i Dansborghallen. 
 • Når aktivitet starter (træning /opvarming /kamp må mundbindet tages af og skal tages på umiddelbart efter aktivitet er slut. 
 • Tilskuere og dommerbordsvagter må tage mundbind/Visir af, når de sidder ned. 
 • Der er et generelt forsamlingsforbud på 10 personer.
 • Det er tilladt at have 500 siddende tilskuer til en kamp, hvis hallen kan rumme det i forhold til at man kan holde afstand på 1 meter mellem hver tilskuer.
 • I Dansborghallen er der plads til maks. 100 siddende tilskuer. 

Hele protokollen fra HRØ i forbindelse med håndbold under Corona kan læses her: https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/turneringsinformation/covid-19-protokol/

Retningslinjer for udehold

 • PT KUN AKTUELT FOR UNGDOM.
 • Udeholdet kan møde op med spillere, trænere, holdledere, der er ikke plads til tilskuere, dog undtaget chauffører for spillere,
 • Der er i hallen markeret et særskilt afsnit til udeholdets chauffører. 
 • Der er ikke mulighed for omklædning i hallen.
 • Udeholdet varmer op i mellemgangen  og forhal - der er skiltning.


Retningslinjer til hjemmekampe

Retningslinjer for spillere til hjemmekampe PT KUN AKTUELT FOR UNGDOM:

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer.
 • Kom omklædt, omklædningsrummene er lukket.
 • Kom først til den tid din træner har sagt.
 • Gå direkte til hjemmeholdets opvarmningsplads (det er gymnastiksalen i Dansborghallen).
 • Bliv i gymnastiksalen til jeres kamp begynder.
 • Gå ikke ind i hallen før de andre spillere er gået ud.
 • Forlad hallen når din kamp er færdig – i øjeblikket er det IKKE cool at hænge ud i hallen efter kamp!!

 

Retningslinjer for forældre/tilskuere til hjemmekampe:

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer.
 • Kom først til kampstart, og kom så få som muligt. Livestream evt. kampen til øvrige interesserede.
 • Hvis der ikke er ledige siddepladser i hallen, er vi desværre for mange, og så må man forlade hallen.
 • Der må ikke tages stående ophold i hallen, man skal sidde på en stol, og man skal så vidt muligt blive siddende.
 • Husk at holde min. 1 meters afstand til andre forældre.
 • Kom kun og se dit barns hold. Efter kampen skal hallen forlades med det samme, da hallen SKAL tømmes efter hver kamp.
 • Der vil efter hver kamp blive åbnet døre i bagenden af hallen, så  forlad  hallen denne vej.

Retningslinjer for træner/ledere til hjemmekampe:

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer.
 • Tilsig dit hold så sent som muligt.
 • Gå først i hallen når forrige hold er ude af hallen.
 • Udpeg min. en person, der før, under og efter kampen skal hjælpe med at retningslinjerne overholdes og at følgende ting bliver gjort:
 • Vejled forældre omkring siddepladser m.m. Særligt hvis der er fyldt op.
 • Hjælp med at få spillerne sendt hjem efter kamp – vi har ikke plads til at andre hold bliver i hallen og hepper på hinanden!!! VIGTIGT
 • Hvis man har overskud til det, vil det være god stil at underrette modstandere om de forhold der er gældende i vores hal. Det kommer også til at stå på vores hjemmeside.
 • Begræns dommerbordet til kun 1 person, hvis man ikke er 2 nære kontakter, da det ellers er svært at holde afstand.
 • Før kampen at lukke dørene i enden af hallen.
 • Åbne dørene i enden af hallen efter kampen, så der luftes ud. Det er tilladt for tilskuere at  gå den vej ud.
 • At hallen tømmes for tilskuere efter kampen.
 • Spritte af med overfladesprit på dommerbord og på bænke hvor spillerne har siddet.
Retningslinjer for træning
 • Der er et generelt forsamlingsforbud på 10 personer.
 • UNGDOM: Maks 50 personer i hallen på samme tid.
 • Ingen tilskuere til træning.
 • SENIOR: Maks 10 personer i hallen på samme tid. Man kan have 10 personer i hal og 10 personer i gymnastiksal, der må gerne skiftes sted for de 10 personer, men personerne skal være i samme trup hele tiden, også træner. 
 • KOM IKKE FØR TID TIL TRÆNING GRUNDET FORSAMLINGSFORBUD PÅ 10 PERSONER. Dette gælder både ungdom og senior. 
 • Skift ud i hal hurtigst muligt for alle hold, så vi overholder forsamlingsforbud.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer.
 • Medbring din egen håndsprit.
 • Sprit eller vask hænder før, under og efter træning.
 • Kom uden forældre (særlige regler for U6 – U8).
 • Hvis du bliver fulgt til træning, så foregår aflevering og afhentning udenfor – IKKE i hallen eller forhallen.
 • Vent med at gå ind i hallen til din træner har sagt det er ok.
 • Det er dig selv der fylder din drikkedunk og kun dig der drikker af den.
 • Vær opmærksom på at I ikke er for mange i omklædningsrummet på samme tid.
 • Forlad hurtigt hallen når træningen er slut.

 

Nedenstående guidelines fra HRØ for afvikling af træning skal også følges:

Før træning:

 • Sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer og anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde, kegler, veste og lignende, som kun bruges af det enkelte hold under træningen.
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug. Som alternativ kan man bede alle spillere om at medbringe 2 t-shirts i bestemte farver.


Under træning:

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man har mindst mulig kropskontakt.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles mere end 50 personer.
 • Afslut træningen 5 min. før, så der er tid til at det ene hold kan forlade hallen før det næste kommer ind.


Efter træning:

 • Alle forlader banen efter træningen er slut.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe eller overfladesprit, hvis de ikke er synligt forurenede.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal foreningen, trænere og medspillere orienteres om dette.
Retningslinjer for udekampe
 • Vær opmærksom på at der i andre haller også kan være begrænset antal tilskuerpladser, så det er ikke sikkert der er plads til alle forældre hver gang.
 • Hold jer opdateret på udeholdets hjemmeside eller via trænere/holdledere, også i forhold til omklædningsforhold i modstandernes hal mm.