Klubnyheder

Generalforsamling mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.00

25. maj 2021, 15.17

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Afholdes mandag den 31. maj 2021, kl. 19.00 i Grotten (eller hvor omkring Dansborghallen vi må være i forhold til restriktioner. Tilmeld dig venligst begivenhed i holdsport, så vi nogenlunde ved, hvor mange som deltager)

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Dorte Thomhav

3. Orientering fra ungdomsafdelingen v/Rasmus Kofoed Pedersen

 

4. Aflæggelse af regnskab v/Mikael Rask Olsen

 

5. Fastsættelse af nye kontingentsatser v/Mikael Rask Olsen

 

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 10 dage   før på mail [email protected])

 

7. Valg

  • Valg af formand – Dorte Thomhav, bestyrelsen foreslår Kim Kurt Kristensen
  • Valg af næstformand – Kim Kurt Kristensen, For 1 år, bestyrelsen foreslår Nadia Brorson Christensen
  • Valg af Sekretær, Mette Bonde Eliasson, modtager genvalg
  • Valg af bestyrelsesmedlem, Tommy Vikjær Andersen, bestyrelsen foreslår Brian Ørholm
  • Valg af 1 dameseniorrepræsentant – Alexandra Janholm, Bestyrelsen foreslår Ida Bakke.
  • Valg af 1 herreseniorrepræsentant – Magnus Bomund, modtager genvalg
  • Valg af 1 revisor – Anne-Marie Mølbæk
  • Valg af 1 revisorsuppleant – Bo Thomsen
  • Valg af et medlem til HIF`s hovedbestyrelse

 

Formand er ”født” medlem.

Tommy Vikjær Andersen er på valg

 

  • Valg af repræsentanter til HIF`s repræsentantskab

Mette Eliasson er på valg.

Flemming Bajlum er på valg

Bianca Erving er på valg.

Claus Tilgaard er på valg.

 

 

8. Eventuelt

Klubbens strategi overfor Hvidovre kommune overfor tildeling af faciliteter.

 

Alle aktive seniormedlemmer og passive medlemmer af håndboldafdelingen uden kontingentrestance har stemmeret. Endvidere har ungdomsmedlemmers forældre 1 stemmeret pr. medlem som ikke er i restance. Det er muligt at stemme med fuldmagt fra max. 1 medlem af klubben.