Generalforsamlinger
Generalforsamling 2022 - highlights
 • Tlbage indenfor efter et par år udendørs
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • Desværre MEGET få fremmødte
 • Nadia Brorson Christensen genvalgt som næstformand
 • Rasmus Kofoed Pedersen genvalgt som ungdomsformand
 • Mikael Rask Olsen genvalgt som kasserer
 • Ida Bakke genvalgt som dameseniorrepræsentant
 • Magnus Bomund genvalgt som herreseniorrepræsentant
 • Generelt går det godt i både senior og ungdom
 • Kontingentforhøjelser for visse ungdomstrupper
 • Økonomien ser fortsat fornuftig ud.
 • Opfordring til at byde ind på Grotteudvalg
Generalforsamling 2021 - highlights

 • Igen afholdt udendørs i solskin
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • God, afslappet og positiv stemning
 • Ikke mange fremmødte
 • Dorte Thomhav stopper som varslet allerede sidste år som formand
 • Kim Kurt Kristensen ny formand
 • Nadia Brorson Christensen valgt ind som ny næstformand
 • Tommy Vikjær Andersen stopper som bestyrelsesmedlem
 • Brian Ørholm valgt som nyt bestyrelsesmedlem
 • Alexandra Janholm Larsen stopper som dameseniorrepræsentant.
 • Ida Bakke valgt som ny dameseniorrepræsentant
 • Coronaen prægede alle aspekter i klubben
 • Økonomien ser fortsat fornuftig ud trods indhug pga corona.Generalforsamling 2020 - highlights
 • Afholdt udendørs i solskin
 • God, afslappet og positiv stemning
 • Bjarke Bille Hal stopper som formand
 • Dorte Thomhav ny formand
 • Kim Kurt Kristensen valgt ind som ny næstformand
 • Rasmus Kofoed Pedersen ny ungdomsformand
 • Et godt år på senior, oldboys og ungdomsniveau
 • Økonomien ser fornuftig ud
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • Rasmus Kofoed Pedersen "Årets Formandens Yndling"