Generalforsamlinger
Generalforsamling 2021 - highlights

 • Igen afholdt udendørs i solskin
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • God, afslappet og positiv stemning
 • Ikke mange fremmødte
 • Dorte Thomhav stopper som varslet allerede sidste år som formand
 • Kim Kurt Kristensen ny formand
 • Nadia Brorson Christensen valgt ind som ny næstformand
 • Tommy Vikjær Andersen stopper som bestyrelsesmedlem
 • Brian Ørholm valgt som nyt bestyrelsesmedlem
 • Alexandre Janholm Larsen stopper som dameseniorrepræsentant.
 • Ida Bakke valgt som ny dameseniorrepræsentant
 • Coronaen prægede alle aspekter i klubben
 • Økonomien ser fortsat fornuftig ud trods indhug pga corona.Generalforsamling 2021 - dokumenter
Der er ikke skrevet noget endnu
Generalforsamling 2020 - highlights
 • Afholdt udendørs i solskin
 • God, afslappet og positiv stemning
 • Bjarke Bille Hal stopper som formand
 • Dorte Thomhav ny formand
 • Kim Kurt Kristensen valgt ind som ny næstformand
 • Rasmus Kofoed Pedersen ny ungdomsformand
 • Et godt år på senior, oldboys og ungdomsniveau
 • Økonomien ser fornuftig ud
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • Rasmus Kofoed Pedersen "Årets Formandens Yndling"
Generalforsamling 2020 - dokumenter
Der er ikke skrevet noget endnu