Børneattester
Børneattester

Der indhentes børneattester på alle frivillige i klubben 1 gang årligt, jf. gældende lovgivning.