Klubnyheder

Årets generalforsamling afholdt udendørs i solskin i god ro og orden - og Kim Kurt Kristensen ny formand i klubben

2. juni 2021, 10.33


Coronaen har præget håndbolden igen her i 2021. Så årets generalforsamling blev igen i år afholdt udendørs i det dejlige sommervejr.


Den afgående formand Dorte Thomhav bød velkommen til de (desværre meget få) fremmødte.


En anden tidligere formand Søren Christiansen varetog herefter med myndig og munter hånd dirigentopgaven og ledte os alle trygt igennem dagsordenen.


Formand Dorte Thomhav og ungdomsformand Rasmus Kofoed Pedersen leverede et par informative beretninger, som begge bar præg af Coronaens store indvirkning på næsten hele sæsonen 2020/2021, men begge forsøgte dog også at fremhæve de positive ting.

Men udover Corona, ja så er klubbens store udfordring manglende haltider og presset på de nuværende haltider. Klubben vil fortsat arbejde på en forbedring af dette.

Kasserer Mikael Rask Olsens konklusion på økonomien var, at det fortsat ser fornuftigt ud, men at to sæsoner med Corona, og dermed manglende indtægter fra nogle store poster, sætter sit præg på den økonomiske situation.


Så var det tid til valg til bestyrelsen. Og valgene gik i god ro og orden og helt som varslet. Valgene indebar en række væsentlige ændringer i bestyrelsen. 


Først og fremmest har Dorte Thomhav, som varslet, valgt at stoppe som formand. Kim Kurt Kristensen blev istedet ny formand - stort tillykke med det.


Dernæst blev Nadia Brorson Christensen valgt ind i bestyrelsen som ny næstformand. Velkommen til Nadia. 

 

Tommy Vikjær Andersen stopper som bestyrelsesmedlem. Brian Ørholm blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Velkommen til Brian også.


Alexandra Janholm Larsen stopper som dameseniorrepræsentant. Ida Bakke er valgt som ny - velkommen til Ida.


Rasmus Kofoed Pedersen fortsætter som ungdomsformand, Mette Eliasson fortsætter som sekretær, Mikael Rask Olsen som kasserer og Magnus Bomund som herreseniorspillerrepræsentant.


Både Dorte og Tommy blev takket for deres store og mangeårige indsats i bestyrelsen. Dorte efter 7 år som ungdomsformand og 1 år som formand, og Tommy efter 6 år som formand, 1 år som næstformand og 1 år som almindeligt bestyrelsesmedlem. Det foregik med klapsalver og gaver.


Søren Christiansen afsluttede herefter generalforsamlingen ved at holde en tradition i live med et trefoldigt leve for klubben.