Klubnyheder

Årets generalforsamling afholdt udendørs i solskin i god ro og orden - og Dorte Thomhav ny formand i klubben

24. juni 2020, 11.58

Coronaen har præget håndbolden her i 2020. Først udsatte den årets generalforsamling, og dernæst stillede retningslinjerne krav til selve afholdelsen. Men lige præcis i går gjorde det ikke noget. Årets generalforsamling blev simpelthen afholdt udendørs i det dejlige sommervejr.


Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed til ære for den tidligere mangeårige formand Per Arild. Per Arild har derudover i de sidste mange år varetaget dirigentopgaven til klubbens generalforsamlinger. 

En anden tidligere formand Søren Christiansen varetog herefter med myndig og munter hånd dirigentopgaven og ledte os alle trygt igennem dagsordenen.

Formand Bjarke Bille Hal og Ungdomsformand Dorte Thomhav leverede et par informative og meget positive beretninger, hvor de overordnede konklusioner vist må være: At det går vist meget godt...:-)

Kasserer Mikael Rask Olsens konklusion på økonomien var den samme.

Så var det tid til valg til bestyrelsen. Og valgene gik i god ro og orden og helt som varslet. Valgene indebar en række væsentlige ændringer i bestyrelsen. 

Først og fremmest har Bjarke Bille Hal, som varslet, valgt at stoppe som formand. Dorte Thomhav blev istedet ny formand - stort tillykke med det.

Dernæst blev Kim Kurt Kristensen valgt ind i bestyrelsen som ny næstformand. Velkommen til Kim.  Den hidtidige næstformand Tommy Vikjær Andersen fortsætter i bestyrelsen.

Endelig blev Rasmus Kofoed Pedersen valgt som ny ungdomsformand. Mette Eliasson fortsætter som sekretær, Mikael Rask Olsen som kasserer og Magnus Bomund og Alexandra Janholm Larsen som seniorspillerrepræsentanter.

Både Bjarke og Dorte blev takket for deres indsats som hhv. formand og ungdomsformand og Rasmus Kofoed Pedersen blev Årets Formandens Yndling.

Søren Christiansen afsluttede herefter generalforsamlingen ved at holde en tradition i live med et trefoldigt leve for klubben.